PRIVACYVERKLARING LOXUP BV

LOXUP BV gevestigd aan de Einsteinweg 17-19, 3404 LH te IJSSELSTEIN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, vanuit loxup.nl zoals weergegeven in deze privacyverklaring. LOXUP BV respecteert jouw privacy en neemt de bescherming van je privacy serieus. In dit Privacy Statement informeren wij jou over hoe we jouw persoonsgegevens gebruiken, onze inzet om deze gegevens te beschermen en de rechten die je hebt om controle uit te oefenen over jouw gegevens en de bescherming van jouw privacy. 

 

Contactgegevens:

LOXUP BV

W: www.loxup.nl

 

Mevr. F.M. Oudshoorn is de Functionaris Gegevensbescherming van LOXUP BV en bereikbaar via: f.oudshoorn@hmb.nu.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

LOXUP BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Dit zijn de gegevens die je aan ons verstrekt en/of die we automatisch verzamelen:

  • Voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, locatiegegevens;
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
  • Gegevens uit andere bronnen om bepaalde persoonsgegevens te verzamelen. Bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel en Kredietwaardigheidscheck.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@loxup.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 

LOXUP BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Aanbieden van onze diensten;
  • Verbeteren van onze website en diensten;
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of folder – leaflet;
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • Voor beoordelingen – voor het plaatsen van reviews. Bijvoorbeeld als je een beoordeling plaatst over een opdrachtnemer, waarbij het kan dat wij (eventueel op verzoek van de opdrachtnemer) een beoordeling aanpassen of verwijderen als wij deze niet relevant, beledigend of anderszins ongepast achten.
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming:

LOXUP BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LOXUP BV) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

LOXUP BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

E-mailadressen -> minimaal 1 jaar -> versturen nieuwsbrief en aanbieden acties. Zodra de “ontvanger” zich uitschrijft, zullen we deze niet meer benaderen. In ander gevallen, blijven we het mailadres gebruiken.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

LOXUP BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

LOXUP BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. LOXUP BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen opgeslagen worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Je kunt je altijd afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Bekijk de volgende pagina voor verdere toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LOXUP BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens welke wij van jou bewaren in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@loxup.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij  doen er alles aan jouw verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen en reageren uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

LOXUP BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
LOXUP BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@loxup.nl.